خانه جدید

تصمیم گرفتیم به مناسبت حضور مسافر کوچولو خونمون را بزرگ تر کنیم و به قول همسر خیر و برکت نی نی باعث شد که یک خونه خوب گیرمون بیاد .

اسباب کشی خیلی سخت بود اما به کمک دیگران این چالش هم تمام شد.

تمام طول عید هیچ مسافرتی نرفتیم ،واقعا عید خسته کننده ای بود.

از حضور نی نی هیچی حس نمی کردم غیر از تهوع های شبانه سبزهمه صبح تهوع دارند من نمی دونم چرا شب ها این طور می شدم سوال

/ 0 نظر / 10 بازدید