واکنش همسرم

همسرم از این مسئله خیلی خوشحال شد و یک تو گردنی وان یکاد برام خرید انداخت توی گردنم و گفت که ایشالا خدا از تو و نی نی مون محافظت کنه .

هر اتفاقی که می افتاد می گذاشت پای خیر و برکت نی نی می گفت دیدی این به خاطر بچه است که این طور شد می خواست واسه عید بریم سنگاپور اما دکتر سفر را برای من ممنوع کرده بود. به خاطر اینکه یک هفته قبل اینکه بفهمم باردار هستم دبی بودم اونجا هم کلی سنگین بلند کردم سافاری رفتم وکلی کارهای ممنوعه که باعث اندکی لکه بینی شده بود.با توافق همسر تصمیم بر ان شد که سفر را به بعد موکول کنیم.

/ 0 نظر / 7 بازدید