تعطیلات گذشته خیلی خوش گذشته

عزیز دلم تعطیلات را همراه با خانواده مادریت به یک جا خوش اب و هوا رفتیم. من تمام مدت سعی می کردم شش هام پر از هوای تازه کنم از میوه های تازه استفاده کنم پیاده روی زیاد کنم تا تو سرحال و شاداب بشی.

قربونت بشم 10 خرداد برای اولین بار صدای قلب کوچکت را شنیدم و وجودم پر از عشق نسبت به تو شد.

هلو کو چلوی من در تاریخ 12 خرداد هم برای اولین بار تکون های دست و پای کوچکت را احساس کردم ،اما اینقدر شیطونی که تا پدرت می خواد دستش را بذاره تا اونم از تکون هات لذت ببره ساکت می شی فقط خودم و خودت می تونیم از این لذت بهره مند بشیمنیشخندچشمک

روز پدرم هم برای پدرت که اولین سالی هست که این لقب بهش داده میشه با هم رفتیم یک هدیه خوب براش گرفتیم .لبخند

عزیزم این روزها برای من کمی سخت می گذره  حالا شاید بعدا دلیلش را بهت گفتم ،اما حسابی حواسم به تو هست ،عزیزم لطفا سالم باش ،شب و روز از خدا فقط همین را می خواهم سلامتی تو را ماچ

/ 0 نظر / 7 بازدید