اولین بیماری سخت آیسان

یک هفته قبل از اینکه آیسان طلا یک ساله بشه مریض سختی شد تب شدید و من در 72 ساعت تنها 2 ساعت خوابیدم خیلی مریضی سختی بود تبش پایین نمی اومد دکتر می گفت ویروسی و 4 روز طول می کشه یک شب نزدیکیهای 3 صبح دیدیم بدنش یخ کرده و به شدت می لرزه و بی حال رویغیر طبیعی نمی دونستم چی کار کنم به مامانم زنگ زدم که آماده باشه و همسر را فرستادم دنبالش با اتفاق مامان بردیمش کلینیک اطفال اونجا که رسیدیم تبش شده بود 39 دکتر گفت چون می خواسته دوباره تب کنه اون حالتی شده خلاصه که شب و روزهای سختی را گذروندیم تصمیم داشتم اول توی باغ تولدش را بگیریم ولی دیگه حالی برام نمونده بود آیسانم با اینکه تنها 300 گرم وزنش کم شده بود ولی انگار نصف شده بود و خیلی ضعیف این شد که تصمیم گرفتیم توی خونه خودمون بگیرم 50 نفر مهمان داشتیم و خدا راشکر مهمانی خوبی شد.  

/ 0 نظر / 10 بازدید