رعد وبرق

قربونت بشم عزیزکم ماه من دیشب انگار ترسیده بودی ، با صدای رعد و برق تکان می خوردی ، یک چند لحظه ای هم انگار لرزیدی،چرا عزیزم من  پیشتم هیچ وقت نترس.

الان دیگه یک آلبالوی کوچک نیستی الان وارد هفته 19 شدی،بزرگ شدی تمام اعضای بدنت رشد کردن الان دیگه اندازه یک کدو شدی قربونت بشم.نیشخند

/ 0 نظر / 8 بازدید