100 روز دیگه

عزیز دل من نوگلم تا اومدنت فقط 100 روز دیگه مونده یعنی از فردا شمارش معکوس اومدنت دو رقمی می شه قربونت بشم تازگی ها خیلی تکون تکون می خوری و حضورت را برام پررنگ و پررنگ تر می کنی ، پدرت این روز ها سنگ تمام میذاره ، خدا رو شکر خیلی روزهای خوبی را می گذرونیم و منتظر حضور گرم تو هستیم عزیزم سالم  و تپل به دنیا بیا ماچ ما منتظرتیمقلب

/ 1 نظر / 8 بازدید
خاله سارا

جااااااااااااااااان دلمممممم عزیزمییییییییییییییییییین هردوتون هم مامان هم نی نی که هنوز نیومده [بغل][ماچ][ماچ]